Wat kan je precies verwachten van een rietdekker?

Heel wat mensen houden van een woning welke beschikt over een dak dat wordt bedekt met riet. Om dit te kunnen realiseren moet je een beroep doen op een rietdekker. Het is mogelijk om een rieten dak te realiseren bij heel wat verschillende woningen. Het gaat hierbij dan niet alleen om nieuwbouwwoningen. Ook wanneer er sprake is van een renovatieproject kan er een beroep worden gedaan op de diensten van een rietdekker. Dit niet alleen om renovaties uit te voeren, maar ook om bijvoorbeeld onderhoud te doen. Niet alleen woningen kunnen tegenwoordig worden voorzien van een rieten dak. Wat namelijk bovendien ook te denken van boerderijen en bedrijfsgebouwen? In ieder geval, wanneer je graag zou willen ontdekken wat een rietdekker nu precies voor jou kan betekenen zal de informatie op deze pagina je dat met zekerheid zeer precies kunnen vertellen.

Een nieuw rieten dak voorzien of onderhoud uitvoeren? 

In de praktijk maken we een onderscheid tussen verschillende werkzaamheden die door een rietdekker kunnen worden uitgevoerd. Zo verschillen de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tussen bijvoorbeeld het onderhouden van een bestaand dak met riet en het realiseren van een compleet nieuw rieten dak. Ondanks het feit dat deze werken duidelijk verschillen vertonen ten opzichte van elkaar zijn er zeker ook overeenkomsten. Het is bijvoorbeeld zo dat een rietdekker voordat hij aan de slag kan bepaalde voorbereidende werkzaamheden dient uit te voeren. Het gaat daarbij in principe om de volgende taken: 

  • Het opzetten van een steiger; 
  • Het uitvoeren van een inspectie aan het dak; 
  • Het verzamelen van alle vereiste materialen voor de werkzaamheden;

Wanneer er sprake is van een compleet nieuw project en dus van een dak dat nog nooit eerder van riet werd voorzien zal de rietdekker eerst beginnen met het voorbereiden van het dak op de komst van het riet. In bepaalde gevallen betekent dit concreet dat er bepaalde sloopwerkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd. Daarna is het tijd om een onderconstructie te realiseren. Wanneer ook deze tot is gekomen kan er over worden gegaan tot het uitvoeren van het echte werk. Het gaat hierbij dan om het plaatsen evenals bevestigen van het riet op het dak. 

Wat wanneer er sprake is van renovatiewerken? 

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het zo dat er door een rietdekker eveneens renovatiewerken kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kan er ook een beroep worden gedaan op deze vakman voor het uitvoeren van onderhoud aan een rieten dak. In deze gevallen moet de rietdekker zich uiteraard niet bezighouden met het realiseren van een onderconstructie, simpelweg omdat deze reeds bestaat. Hoogstens zal hij ervoor moeten zorgen dat deze onderconstructie wordt hersteld. Bovendien is het zo dat er in het merendeel van de gevallen ook geen sprake zal zijn van sloopwerkzaamheden. De belangrijkste reden waarom een rietdekker wordt ingeschakeld voor het renoveren en / of onderhouden van het dak is het uitvoeren van een inspectie van het riet. Indien blijkt dat het niet riet niet langer voldoet spreekt het voor zich dat er mogelijks over zal moeten worden gegaan naar het vervangen van dat riet.