Verschillende soorten warmtepompen

Met een warmtepomp is het mogelijk om de woning en het water in huis te verwarmen. Dit wordt gedaan met warmte die van buiten wordt gehaald. Een warmtepomp is een zeer milieuvriendelijke en zuinige manier om energie op te wekken. Er zijn verschillende soorten warmtepompen die gebruikt kunnen worden om de woning en het water in huis te verwarmen. Dit heeft als voordeel dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van gas.

Soorten

Er zijn 4 verschillende soorten warmtepompen die gebruikt kunnen worden. Deze warmtepompen hebben elk hun eigen werking en eigenschappen die hieronder uitgelegd zullen worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een water – water warmtepomp, een lucht – water warmtepomp, een lucht – lucht warmtepomp en een grond – water warmtepomp. In de basis werken deze warmtepompen op dezelfde manier en hebben ze hetzelfde doel, namelijk het verwarmen van een huis of water. Het verschil zit hierbij in de manier waarop deze warmte wordt verkregen. Behalve de soorten warmtepompen lees je op deze website veel meer informatie over bijvoorbeeld subsidie, de soort die jij nodig hebt en een handige keuzehulp.

Water – Water

Als je gebruik maakt van een water – water warmtepomp dan wordt de warmte die door de pomp gebruikt wordt uit het grondwater onder de woning gehaald. Om dit te kunnen doen worden er twee diepe buizen in de grond geplaatst waarin collectoren worden gezet. Op een diepte van 25 meter tot 150 meter is de temperatuur van grondwater altijd constant. Dit is handig voor in de winter omdat je dan altijd dezelfde temperatuur tot je beschikking hebt. 

Lucht – water

Voor het plaatsen van deze warmtepomp hoeven er geen buizen in de grond gegraven te worden. Dit type warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht om water te verwarmen. Omdat de temperatuur van de buitenlucht variabel is, is de temperatuur niet altijd hetzelfde. Het is in de meeste gevallen dan ook mogelijk om watert te verwarmen tot maximaal 38 graden Celsius. Dit type wordt dan ook vaak gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld een zwembad.

Lucht – lucht

Met een lucht – lucht warmtepomp wordt de warmte die uit de lucht wordt gehaald niet aan het water doorgegeven, zoals bij een lucht – water pomp, maar aan de lucht. Deze manier van verwarmen kan dan ook worden gebruikt om een ruimte te verwarmen.

Grond – Water

Met een grond – water warmtepomp worden er collectoren in de grond geplaatst die warmte opvangen en afgeven aan de warmtepomp. Met deze warmte kunnen dan het huis en het water in huis worden verwarmd. Net als bij een water – water pomp is de diepte van de collectoren bepalend hoe constant de temperatuur zal zijn.